TÜRK GIDA KODEKSİ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/12)

 

Mart 5, 2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27.02.2019 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No:2019/12)”i yayınladı. Bu tebliğ ile ‘’Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’’ (Tebliğ No: 2000/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2019 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.

Tebliğe ait bazı detaylar aşağıdaki gibidir:

Amaç - Kapsam

 • İçme sütlerinin tekniğine uygun; hijyenik şekilde üretilmesi, depolanması, taşınması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
 • İçme sütlerini kapsar. Çiğ sütü kapsamaz.

Tanım

 • İçme sütü: Çiğ sütün; pastörizasyon, yüksek sıcaklıkta pastörizasyon, UHT veya sterilizasyon işlemlerinden biri uygulanarak elde edilen ve başka bir işleme gerek kalmadan tüketime sunulan sütü.
 • Pastörize süt: Pastörizasyon işlemi uygulanarak üretilen ve üretiminden hemen sonra 6 °C'yi geçmeyecek sıcaklığa soğutulan içme sütü.
 • UHT süt: UHT işlemi uygulandıktan sonra, aseptik koşullarda ambalajlara dolum yapılarak üretilen içme sütü.

Ürün Özellikleri

 • İçme sütü üretiminde kullanılan çiğ süt için ‘’Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’’ hükümleri uygulanır.
 • İçme sütlerinin üretiminde çiğ ve pastörize süt kullanılır.
 • Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bileşimleri EK-l’e uygun olur.
 • İçme sütünün yağ standardizasyonunu sağlamak için krema ilave edilebilir.
 • Krema ayrılabilir veya süt ilave edilebilir.
 • İçme sütlerinde laktoz içeriği azaltılabilir.
 • Piyasaya arz edilen sütlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz.
 • Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen sütlerin bileşimleri EK-l’e uygun olur.

Etiketleme

 • Ürünün resmi adı ve ısıl işlemin niteliği temel görüş alanında belirtilir.
 • Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen inek sütü haricindeki sütlerin etiketinde, ürün adıyla birlikte sütün elde edildiği hayvanın tür adı belirtilir.
 • Laktozu azaltılmış içme sütlerinin etiketinde azaltma oranı ile beraber, ağırlıkça "laktozu % ... azaltılmıştır" ifadesi ve “% … laktoz içerir” süt ibaresi yer alır.
 • Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen içme sütlerinin etiketinde, ürünün içme sütü dışındaki kullanımlarını ifade eden veya çağrıştıran “yoğurt sütü”, “peynir sütü” gibi ifadeler yer almaz.
 • İçme sütleri yağ miktarları açısından EK-2’ye göre sınıflandırılır.

Ek-2 İçme Sütlerinin Süt Yağı İçerikleri

Sınıfı

100 ml' de süt yağı (gr)

Tam yağlı

süt yağı ≥ 3,5 gr

Yarım yağlı

1,8 gr >süt yağı ≥  1,5

Yağsız

Süt yağı < 0,15

 % …yağlı süt

% …yağlı

 

Taşıma ve Depolama

 • Bu tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen pastörize içme sütleri; 4-6 °C arasındaki sıcaklıklarda taşınır, depolanır ve satışa arz edilir.
 • Bu tebliğ kapsamındaki ürünler, nihai tüketiciye hazır ambalajlı olarak arz edilir.

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@interktek.com 

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.