TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Mart 5, 2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27.02.2019 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yayınladı.

Uyum Süresi

Bu yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklikler

Yönetmelikte Ek-1 ve Ek-2’de değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

EK-1’deki “Spesifikasyonları Belirtilen Gıda Katkı Maddeleri Listesi” başlıklı listede;

 •  “E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER” adlı gıda katkı maddesinin adı “E 120 KARMİNİK ASİT, KARMİN” olarak değiştirilmiş,
 • ‘’E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT’’ adlı katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmış ve
 • E 463’a ‘’DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ” satırı eklenmiştir.

EK-2’deki “Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları” başlıklı listede;

 • ‘’E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER’’ adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon değiştirilmiş,
 • ‘’E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT’’ adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış,
 • E 463’e ‘’DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ’’ gıda katkı  maddesine ait spesifikasyon eklenmiş,

‘’E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve      E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT’’ adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan “Katılaştırma aralığı” spesifikasyonu değiştirilmiştir.

 • ‘’E 120 KOŞİNEAL, KARMİNİK ASİT, KARMİNLER’’ adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyon değiştirilmiş,
 • ‘’E 311 OKTİL GALLAT ve E 312 DODESİL GALLAT’’ adlı katkı maddelerine ait spesifikasyonlar yürürlükten kaldırılmış,
 • E 463’e ‘’DÜŞÜK SÜBSTİTÜE-HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ’’ gıda katkı  maddesine ait spesifikasyon eklenmiş,
 • ‘’E 491 SORBİTAN MONOSTEARAT, E 492 SORBİTAN TRİSTEARAT ve      E 495 SORBİTAN MONOPALMİTAT’’ adlı gıda katkı maddelerine ait spesifikasyonlarda yer alan “Katılaştırma aralığı” spesifikasyonu değiştirilmiştir.

İdentifikasyon testi: Asit değeri, iyot sayısı (4’ten fazla olmamalıdır), Gaz kromatografisi ile;

 • ‘’E 1209 POLİVİNİL ALKOL-POLİETİLEN GLİKOL-AŞILI-KOPOLİMER’’ adlı katkı maddesine ait spesifikasyonda yer alan “Etilen glikol” spesifikasyonu değiştirilmiş, “Dietilen glikol” spesifikasyonu        yürürlükten kaldırılmıştır.

Etilen glikoller (mono- ve di-): Tek başına ya da birlikte; 400 mg/kg’dan fazla olmamalıdır.

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@interktek.com 

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.