TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Mart 4, 2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 27.02.2019 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’i yayınladı.

Uyum Süresi

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından piyasaya arz edilen ürünler ve bu ürünleri içeren gıdalar, 1/1/2020 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

Değişiklikler

Yönetmeliğin Ek-II, Ek-III ve Ek-IV’ünde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Ek- II

 • Bölüm A - Tablo 3 “Lakların hazırlanmasında kullanılabilecek renklendiriciler” E 120 kodlu katkı maddesine ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 E 120

Karminik asit, Karminler

 • Bölüm B - Tüm Gıda Katkı Maddelerinin Listesi başlığı altında yer alan “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar dışındaki katkı maddeleri” başlıklı tabloya aşağıdaki satır eklenmiş, aynı tabloda yer alan E 311 (oktil gallat) ve E 312 (Dodesil gallat) kodlu gıda katkı maddelerine ait satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 E 463a

Düşük sübstitüe-hidroksipropil selüloz

 • Bölüm C - ‘’Katkı Maddelerinin Gruplarının Belirlenmesi’’ başlığı altında yer alan ‘’(5) Birlikte kullanılabilen diğer katkı maddeleri” başlıklı bölümün (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ı) E 310 – 320: Gallatlar, TBHQ ve BHA

 

 E-kodu

 

  Adı

 E 310

Propil gallat

 E 319

Tersinir-bütil hidrokinon (TBHQ)

 E 320

Bütillendirilmiş hidroksianisol (BHA)

 • Bölüm D - Gıda Kategorileri başlığı altında yer alan (17.) numaralı kategori aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 17.

Takviye Edici Gıdalar

 17.1

Katı formdaki takviye edici gıdalar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan takviye edici gıdalar hariç

 17.2

Sıvı formdaki takviye edici gıdalar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan takviye edici gıdalar hariç

 • “Isıl işlem görümüş et ürünleri” başlıklı (08.3.2) numaralı kategoride yer alan Grup I (Katkı Maddeleri)’in yer aldığı satır ile E 243, E 249-250, E 310-320, E338-452, E 427, e 473-474 ve E 950 kodlu gıda katkı maddelerinin yer aldığı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 E-kodu

Adı

Maksimum miktar (mg/l veya mg/kg)

Dipnotlar

Sınırlamalar/istisnalar

 

 

Grup I

 

 

Katkı maddeleri

 

 

Kavurma hariç

foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben hariç

E 243

 

Etil laurol arjinat

160

 

Kavurma, emülsifiye edilmiş sosisler, tütsülenmiş sosisler ve ciğer ezmesi hariç

E 249-250

 

Nitritler

150

(7) (59)

Sterilize et ürünleri hariç (Fo>3,00)

kavurma hariç

E 310 –    320

 

Propil gallat, TBHQ ve BHA)

200

(1) (13)

Sadece suyu uzaklaştırılmış et

E 338-452

 

Fosforik asit—fosfatlar—di-,tri-ve polifosfatlar

5000

(1) (4)

Kavurma hariç

foiegras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben hariç

E 427

 

Cassia gum / Sinameki gam

1500

 

Kavurma hariç

 

E 473 – 474

 

Yağ asitlerinin sukroz esterleri— sukrogliseritler

5000

 1.  (41)

Kavurma hariç

foie gras, foie gras entier, blocs de foiegras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben hariç

E 959

 

Neohesperidin DC

5

 

Sadece aroma artırıcı olarak, foie gras, foie gras entier, blocsde foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben hariç

kavurma hariç

 • Türk Gıda Kodeksi – Şarap Tebliği’nde tanımlanan şarap ve diğer ürünler/alkolsüz şarap benzeri ürünler” başlıklı (14.2.2.) nolu kategoride yer alan E 200-202 kodlu katkı maddesine ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve E 456 kodlu gıda katkı maddesi eklenmiştir.

E-kodu

Adı

Maksimum miktar(mg/l veya mg/kg)

Dipnotlar

Sınırlamalar/istisnalar

E 200-202

 

Sorbik asit—potasyum sorbat

200

(1)(2)

Sadece alkolsüz ürünler

E 200-202

 

Sorbik asit – potasyum sorbat

200

 1. (2)

 

E 456

 

Potasyum poliaspartat

100

 

  Sadece şaraplar

 • Takviye edici gıdalar, bebek ve küçük çocuklar için kullanılan takviye edici gıdalar hariç” başlıklı (17.) numaralı kategoriye ait satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

17.

 

Takviye Edici Gıdalar

 

 

GİRİŞ KISMI, TÜM ALT KATEGORİLERE UYGULANIR.

 

Renklendiriciler, polioller, tatlandırıcılar ve E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 ve E 1521 kodlu katkı maddeleri için belirtilen maksimum kullanım miktarı, üreticilerin talimatları doğrultusunda hazırlanmış tüketime hazır gıdalar içindir. Seyreltilmesi ve çözünmesi gereken takviye edici gıdaların seyreltme faktörü, kullanım talimatı ile birlikte beyan edilmelidir.

Ek- III

 • Bölüm 4 - “Gıda aroma vericilerinde taşıyıcılar dahil gıda katkı maddeleri” başlıklı tabloda yer alan E 310, E 311, E 312,  E 319, E 320 kodlu katkı maddelerine ait satırlar ve aynı tablonun sonunda yer alan (¹) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Katkı maddesinin

E kodu

Katkı Maddesinin Adı

Katkı maddesinini eklenebileceği aroma vericinin kategorisi

Maksimum Miktar

E 310

Propil gallat

 

Esansiyel yağlar

1000 mg/kg esansiyel yağlarda (Propil gallat, TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte)

 

E 319

Tersinir-butil Hidrokinon (TBHQ)

 

 

 

E 320

Bütillendirilmiş Hidroksianisol (BHA)

Esansiyel yağlar dışındaki aroma vericilerde

100 mg/kg (1) (Propil gallat, tek başına veya birlikte)

200 mg/kg (1) aroma vericilerde (TBHQ ve BHA, tek başına veya birlikte)

(¹)Orantı Kuralı: Propil gallat, TBHQ ve BHA birlikte kullanıldığında her birinin miktarı orantısal olarak azalır.

Ek- IV

 • Ek IV aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Ülkemizde üretilen bazı ürünler ve bunlarda kullanılması yasaklanan gıda katkı maddeleri:

Gıdalar

Yasaklanan Gıda Katkı Maddelerinin adı/ kategorileri

Sucuk

E 620–625: Glutamik asit—glutamatlar

E 626 – 635: Ribonükleotitler

Renklendiriciler    

Isıl İşlem Görmüş Sucuk

 

Pastırma

E 620–625: Glutamik asit—glutamatlar

E 626 – 635: Ribonükleotitler

Renklendiriciler (yenilebilir dış kaplamaları   hariç)

Döner

E 620–625: Glutamik asit—glutamatlar

E 626 – 635: Ribonükleotitler

E 249–250: Nitritler 

Renklendiriciler

Kanatlı Döner

 

Köfte

 

Kavurma

Tümü

Pekmez

 

Tarhana

 

Çiğ köfte ve mezeler (haydari, arnavut ciğeri, bakla fava, şakşuka, humus ve benzeri)

Tümü (sitrik asit hariç)

Pide ve bazlama

Tümü (Hazır ambalajlı bazlamalarda Propiyonik asit —propiyonatlar hariç)

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@interktek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.