TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELERİN BİLEŞENLERİNİN MİGRASYON TESTİNDE KULLANILAN GIDA BENZERLERİ LİSTESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/43)

 

Ocak 6, 2020

 

Tarım ve Orman Bakanlığı 25.12.2019 tarihinde, “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2019/43)’’ni yayınlamıştır. Gıda işletmecileri 31.12.2020 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Bu tebliğin yayımlanmasıyla, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2013/35) yürürlükten kaldırılmıştır.  

Tebliğ, 14.01.2011 tarihli ve (AB) 10/2011 sayılı Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelere İlişkin Komisyon Tüzüğü ve 19.12.1985 tarihli ve (AET) 85/572 sayılı Gıda Maddeleri ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesine İlişkin Konsey Direktifi dikkate alınarak, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar 6’ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2013/35) hükümlerine uymak zorundadır.

 

Tebliğin Amacı

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesini belirlemektir.

Tebliğin Kapsamı

Bu tebliğ; Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No:

2019/44) kapsamında yer alan plastik madde ve malzemelere uygulanır.

 

Tebliğ’e göre;

Ek – Gıda Benzerleri

  • Tablo 1 – Gıda Benzerleri Listesi’ndeki “Bitkisel yağ*” satırı aşağıdaki şekilde revize edilmiş, Bitkisel yağ için yağ asidi kompozisyonu detayları verilen tablo çıkarılmıştır.

Gıda Benzeri

Kısaltma

Sabunlaşmayan madde miktarı %1’den az olan herhangi bir bitkisel yağ

Gıda Benzeri D2

  • 3. Henüz Gıda ile Temas Etmemiş Madde ve Malzemelerin Migrasyon Testi için Kullanılan Gıda Benzerleri için Özel Kurallar maddesine aşağıaki ifade eklenmiştir: “Tablo 2’de yer almayan gıdalar ya da gıda kombinasyonları ile temasta bulunan madde ve malzemelerin spesifik migrasyon testinde; bu ekin ikinci maddesinde yer alan gıda benzerleri karşılıkları için belirtilen genel kurallar, toplam migrasyon testinde ise bu ekin 4’üncü maddesinde yer alan gıda benzerleri karşılıkları için belirtilen kurallar uygulanır.”
  • Tablo 2: Gıda Maddeleri Yerine Kullanılacak Gıda Benzerleri Tablosu ile ilgili açıklamada aşağıdaki revizyon yapılmıştır: “Gıda Benzeri D2 veya E’ye ait alt sütunda “X” işareti ve sonrasında “/” işareti ve bir rakam bulunduğu durumlardaki gıda kategorisi için; migrasyon test sonuçları, sonucun burada belirtilen rakama bölünmesi ile düzeltilir. Uygunluğun migrasyon limitleri ile karşılaştırılmasında düzeltilmiş test sonuçları kullanılır. Tespit edilebilen miktarda geçiş olmadığında bu madde için test sonuçlarında düzeltme yapılmaz.”
  • Tablo 2/ 04. Meyve ve Sebze Ürünleri/ 04.05 İşlenmiş Sebzeler- “B. Kabuğu soyulmuş veya doğranmış taze sebzeler” tablodan çıkarılmıştır.
  • Tablo 2/ 06. Hayvansal Ürünler ve Yumurtalar/ 06.01 Balık- “A. Taze, dondurulmuş, işlenmiş, tuzlanmış veya tütsülenmiş (balık yumurtası dâhil) ifadesi; “Taze, soğutulmuş, işlenmiş, tuzlanmış veya tütsülenmiş (balık yumurtası dâhil)” olarak değiştirilmiştir.
  • Tablo 2/ 07. Süt Ürünleri/ 07.04 Peynirler- “C. İşlenmiş peynir (yumuşak peynir, taze peynir ve benzerleri)” maddesine “çökelek” eklenmiştir.
  • 4. Toplam Migrasyon Testi için Kullanılan Gıda Benzerleri maddesinde yer alan ifadeler tablo halinde verilmiştir.
  • Tabloya pH<4,5 olan süt ürünleri için bir satır eklenmiştir.

Gıdalar

Analizin Gerçekleştirileceği Gıda Benzerleri

Tüm gıdalar

1. Distile veya eşdeğer nitelikteki su ya da Gıda Benzeri A

2. Gıda Benzeri B

3. Gıda Benzeri D2

Asitli gıdalar dışındaki tüm gıdalar

1. Distile veya eşdeğer nitelikteki su ile veya Gıda Benzeri A

2. Gıda Benzeri D2

Sulu ve alkollü tüm gıda kategorileri ve süt ürünleri pH ≥ 4,5

Gıda Benzeri D1

Sulu ve alkollü tüm gıda kategorileri ve süt ürünleri pH < 4,5

1. Gıda Benzeri D1

2. Gıda Benzeri B

Sulu tüm gıdalar ve alkol içeriği % 20’ye kadar olan alkollü gıdalar

Gıda Benzeri C

Sulu ve asidik tüm gıdalar ve alkol içeriği %20’ye kadar olan alkollü gıdalar

1. Gıda Benzeri C

2. Gıda Benzeri B

  • Tebliğ ekine aşağıdaki 5. madde eklenmiştir.
  1. Gıda Benzerlerinin Kullanımına İlişkin Genel İstisna

Birden çok gıda benzeri ile analiz yapılması gerektiğinde; bu ekin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü maddelerinde belirtilen gıda benzerleri hariç tutularak, tek bir gıda benzeri ile analiz yeterli olabilir. Bunun için; bu gıda benzeri Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve  Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin Ek-4’ünün ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen uygun sıcaklık ve süre içerisinde analiz edildiğinde, bu gıda benzerinin o madde veya malzeme için en zorlayıcı gıda benzeri olduğuna dair genel olarak kabul görmüş bilimsel metotlar kullanılarak elde edilmiş bir kanıt varsa, analiz tek bir gıda benzeri ile gerçekleştirilebilir. Bu istisnanın kullanılabilmesini sağlayan bilimsel temel Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 11 inci maddesi kapsamındaki belgeler arasında yer alır.

Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52  ya da foodlab.turkey@intertek.com 

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.