TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK

 

Nisan 10, 2018

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 05.04.2018 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde Ve Malzemelere Dair Yönetmelik”’i yayınladı.

Yönetmeliğe göre; Yönetmelik 3. Bölüm “Maddelere İzin Verilmesi İçin Genel Kurallar, Yeni Madde İçin İzin Başvurusu, Bilimsel Görüş, Başvurunun Sonuçlandırılması, İznin Değiştirilmesi, Askıya Alınması, İptali ve Etiketleme” 8. Maddesinin 1,2 ve 4. Fıkralarıyla; 9, 10, 11 ve 12. Maddeleri 31.12.2019 tarihinde; diğer maddeler yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin bazıları;

 • İKİNCİ BÖLÜM/ Genel Kurallar, Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemeler İçin Özel Kurallar ve Madde ve Malzeme Grupları İçin Özel Kurallar - Madde ve malzeme grupları için özel kurallar’a ilaveler yapıldı. Bazıları:

 

  • Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan malzeme grupları ile uygun olduğu hallerde bunların kombinasyonları veya bunların üretiminde kullanılacak g eri dönüştürülmüş madde ve malzemeler için ayrıca düzenlenecek mevzuat vasıtasıyla aşağıdaki unsurları kapsayan özel kurallar belirlenebilir;
 1. a) Madde ve malzemelerin üretiminde kullanımına izin verilen maddelerin listesi.
 2. b) Aktif veya akıllı madde ve malzemelere eklenmesine izin verilen maddelerin listesini ya da aktif veya akıllı madde ve malzemelerin listesini ve gerekli olması halinde, eklenen bu maddelerin ve/veya bu maddelerin eklendiği madde ve malzemelerin kullanımına ilişkin özel kullanım koşulları.
 3. c) (a) bendinde bahsedilen maddelere ait saflık kriterleri.

ç) (a) bendinde bahsedilen maddelerin ve/veya bunların kullanıldığı madde veya malzemenin özel kullanım koşulları.

 1. d) Belirli bileşen veya bileşen gruplarına maruz kalınmasına neden olabilecek diğer muhtemel kaynaklar da dikkate alınarak, bu bileşen veya bileşen gruplarının gıdanın içindeki veya yüzeyindeki spesifik migrasyon limitleri.
 2. e) Bileşenlerin gıdanın içindeki veya yüzeyindeki toplam migrasyon limitleri.

 

  • Kâğıt, metal ve cam esaslı madde ve malzemeler ile plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler ile ilgili olarak, birinci fıkrada belirtildiği şekilde ayrı bir mevzuat kapsamında düzenleme yapılana kadar;
 1. a) Kâğıt esaslı madde ve malzemeler Ek-3’te,
 2. b) Metal esaslı madde ve malzemeler Ek-4’te,
 3. c) Cam esaslı madde ve malzemeler Ek-5’te,

ç) Plastik madde ve malzemelerde kullanılacak boyar maddeler Ek-6’da, yer alan kurallara uygun şekilde olur.

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM/ Maddelere İzin Verilmesi İçin Genel Kurallar, Yeni Madde İçin İzin Başvurusu, Bilimsel Görüş, Başvurunun Sonuçlandırılması, İznin Değiştirilmesi, Askıya Alınması, İptali ve Etiketleme;

 

  • Maddelere izin verilmesi için genel kurallar, yeni bir madde için izin başvurusu,  bilimsel görüş ve izinlerle ilgili diğer maddeler eklendi.
 • Yönetmelik Eklerinde Yapılan Değişiklikler;
  • Yönetmeliğe “EK-1/ Özel Mevzuatı Bulunan veya Özel Mevzuat Oluşturulması Planlanan Madde ve Malzeme Grupları” eklendi 
   • Ek - 1 Özel Mevzuatı Bulunan veya Özel Mevzuat Oluşturulması Planlanan Madde ve Malzeme Grupları
 1. Aktif ve akıllı madde ve malzemeler
 2. Yapıştırıcılar
 3. Seramikler
 4. Mantar tıpa
 5. Kauçuklar
 6. Cam
 7. İyon değiştirici reçineler
 8. Metaller ve alaşımlar
 9. Kağıt ve karton
 10. Plastikler
 11. Baskı mürekkepleri
 12. Rejenere selüloz filmler
 13. Silikonlar
 14. Tekstil ürünleri
 15. Cilalar ve kaplamalar
 16. Mumlar 
 17. Ahşap
  • “EK-3/ Gıda ile Temas Eden Kağıt Esaslı Madde ve Malzemeler ” madde c - “Gıda ile temas eden kağıt esaslı madde ve malzemelerin bileşiminde bulunabilecek maddelere ilişkin kısıtlamalar” değiştirildi. İlgili maddelerden Titandioksit (TiO₂) çıkarıldı, Pentaklorofenol (PCP) “saflık kriteri”Civa ve Kadmiyum eklendi. Maksimum limitlerin de yer aldığı Tablo 1 aşağıdaki gibi;
ESKİ
Madde Maksimum Limit
Titandioksit %3
Kurşun 20 mg/kg
Arsenik 2 mg/kg
Klorür  
Poliklorbifenil 2 mg/kg
Formaldehit 15 mg/kg
YENİ
Arsenik 2 mg/kg
Klorür % 0,2
Poliklorbifenil 2 mg/kg
Formaldehit 15 mg/kg
Kurşun 0,003 mg/dm2
Kadmiyum 0,002 mg/dm2
Civa 0,002 mg/dm2
Pentaklorofenol* 0,15 mg/kg
*saflık kriteri

 

  • “Ek-4/ Gıda ile Temas Eden Metal Esaslı Madde ve Malzemeler” ğ maddesinde en az % 95 olarak belirtilen alüminyum miktarı en az % 99 olarak değiştirildi. İlgili madde aşağıdaki gibi:

ğ) Alüminyum folyolarda, alüminyum tüplerde ve tek kullanımlık alüminyum kaplarda alüminyum miktarı en az %99 olur.

 

Yönetmeliğin tam metnini için tıklayınız.

Detaylı bilgi için

 0212 496 4852 / 0212 496 4788 / 0212 496 4869 / 0212 496 4892

regulatoryservicesturkey@intertek.com / foodlab.customerservices.turkey@intertek.com / foodlab.turkey@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.