TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ’NDE (TEBLİĞ NO: 2012/2) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/23)

 

Aralık 11, 2017

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 01.12.2017 tarihinde Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde (Tebliğ No: 2012/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/23)’i yayınladı.

Tebliğe eklenen geçici madde 3– (1)’e göre; bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine bir ay içerisinde uymak zorundadır.

Tebliğde yapılan değişikliklerin bazıları;

  • Tebliğin 2. maddesinin (Tebliğ Kapsamı) 2. Fıkrasından “dondurulmuş hamur teknolojisi ile üretilen ekmekleri” çıkarılmış ve 2. fıkra “Bu Tebliğ kurutulmuş ekmekleri, yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz.” şeklinde değiştirilmiştir.  
  • Tebliğin 5. Maddesinin a bendinde yer alan “Tip 650 ve daha yüksek kül içeren ekmeklik buğday unları” ifadesi kaldırılmış ve a bendi “Bu Tebliğ kapsamında tanımı yapılan ekmek, sadece 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)'nde yer alan ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unlarından yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Tebliğin 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında olup dondurulmuş hamur teknolojisi ile veya farklı metotlarla üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin özelliklerinin, son pişirme işlemi tamamlandıktan sonra bu Tebliğ hükümlerine uygun olması gerekir.

  • Aynı fıkranın (ç) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10’ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça “- %2” tolerans değeri ile üretilir. Ağırlık kontrolü amacı ile yapılan resmî denetimlerde, en az altı adet ekmeğin ortalama ağırlığı esas alınır.

  • Tebliğin 14. Maddesinin “Numune Alma ve Analiz Metotları“ 2. fıkrası değiştirilmiştir ve Ek-3 (Numune Alma Metotları) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için

 0212 496 4852 / 0212 496 4788 / 0212 496 4869 / 0212 496 4892

regulatoryservicesturkey@intertek.com / foodlab.customerservices.turkey@intertek.com / foodlab.turkey@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.