TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/14)

 

Temmuz 8, 2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 02.07.2019 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)”ni yayınladı.

Bu tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2021 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu tebliğin yayımı tarihinden önce bu tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31) ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32) hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Tebliğin Amacı:

Bebek formülleri ve devam formüllerinin; bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerini belirlemektir.

Tebliğin Kapsamı:

Bebek formülleri ve devam formüllerinin; bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerini kapsar.

Tebliğe göre;

 • Bebek formülleri ve devam formülleri, sadece bu tebliğe uygun olmaları halinde piyasaya arz edilebilir.
 • Bebek formülleri dışında hiçbir ürün, uygun tamamlayıcı beslenmeye başlayıncaya kadar, yaşamlarının ilk aylarında normal sağlıklı bebeklerin beslenme gereksinimlerini tek başına karşıladığını belirtir şekilde piyasaya arz edilemez veya sunulamaz.

Gıdanın Adı:

 • Tamamen inek sütü ya da keçi sütü proteinlerinden üretilen bebek formülleri ve devam formülleri, sırasıyla “bebek sütü” ve “devam sütü” olarak adlandırılır.
 • Tamamen inek sütü ya da keçi sütü proteinlerinden üretilenlerin haricindeki bebek formülleri ve devam formülleri, sırasıyla “bebek formülü” ve “devam formülü” olarak adlandırılır.

Gıda Hakkında Bilgilendirme ile ilgili Özel Gereklilikler:

 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan zorunlu bilgilere ek olarak, verilmesi zorunlu bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Bebek formülleri için;

 • Ürünün, doğumdan itibaren anne sütüyle beslenemeyen bebekler için uygun olduğuna dair ifade,

Devam formülleri için;

 • Ürünün, sadece altı ayın üzerindeki bebekler ve küçük çocuklar için uygun olduğuna, çeşitlendirilmiş diyetinin yalnızca bir parçası olduğuna, yaşamının ilk altı ayı boyunca anne sütü yerine kullanılmaması gerektiğine ve tamamlayıcı beslenmeye başlama kararının, altı aya getirilecek istisna da dahil; sadece tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip bağımsız kişilerin veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer bağımsız sağlık hizmeti çalışanlarının, bebeğin büyüme ve gelişim ihtiyaçlarına dayanılarak vereceği öneri üzerine yapılabileceğine dair ifade,
 • Bebek formülleri ve devam formüllerinin; etiketleme, sunum ve reklamı, anne sütüyle beslemekten vazgeçirmeyecek şekilde ürünün uygun kullanımı hakkında gerekli bilgileri sağlar.

Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklamında "insana özdeş/anne sütüne özdeş", "anne gibi", "adapte/uyarlanmış" veya benzeri ifadelerin kullanımı yasaktır.

Beslenme Bildirimi ile İlgili Özel Gereklilikler:

 • Bebek formülleri ve devam formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği’ne ilave olarak, sırasıyla bu tebliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde listelenen ve molibden hariç olmak üzere üründe bulunan her bir mineral ve vitamin miktarını içerir.
 • Bebek formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi kolin, inositol ve karnitin miktarını içerir.
 • Bebek formülleri ve devam formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 35. maddesinin birinci fıkrasına istisna olarak tuz miktarını içermez.
 • Beslenme bildirimi, ürün ambalajının veya kabının en geniş yüzeyinin boyutundan bağımsız olarak tüm bebek formülleri ve devam formüllerinde zorunludur.

Beslenme Beyanları:

 • Bebek formüllerinde beslenme beyanı yapılmaz.
 • Devam formüllerinde yapılacak beslenme beyanları Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’ne uygun olur.

Laktoz ile İlgili İfadeler:

 • Karbonhidrat olarak sadece laktoz içeren bebek formülleri ve devam formüllerinde “Sadece laktoz içerir” ifadesi kullanılabilir.
 • Laktoz miktarı en çok 10 mg/100 kcal (2,5 mg/100 kJ) olan bebek formülleri ve devam formüllerinde “Laktoz içermez” veya “Laktozsuz” ifadesi kullanılabilir.
 • Soya protein izolatları dışındaki protein kaynaklarından üretilen bebek formülleri ve devam formüllerinde; “Laktoz içermez” veya “Laktozsuz” ifadesi kullanıldığında, bu ifadeyle aynı punto büyüklüğünde ve belirginlikte ve bu ifadeye yakın bir yerde  “Galaktozemisi olan bebekler için uygun değildir” ifadesi de birlikte kullanılır.

Dokosahekzaenoik Asit (DHA) ile İlgili İfadeler:

 • “Dokosahekzaenoik asit içerir (Türk Gıda Kodeksi gereği tüm bebek formüllerinde belirtildiği şekilde/Türk Gıda Kodeksi gereği dokosahekzaenoik asit içerir)” veya  
 • “DHA içerir (Türk Gıda Kodeksi gereği tüm bebek formüllerinde belirtildiği şekilde/Türk Gıda Kodeksi gereği DHA içerir)” ifadeleri sadece 22/2/2025 tarihinden önce piyasa arz edilen bebek formüllerinde kullanılabilir.

Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@interktek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.