REACH'İ UYUMLAŞTIRAN KKDİK (TURKİSH REACH) YÖNETMELİĞİ

 

Ocak 18, 2018

 

“Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23.06.2017 tarihinde 30105 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanmıştır. Yönetmelik, bazı durumlar için belirtilen geçiş süreleri hariç tutulduğunda yayınından itibaren 6 ay sonra 23.12.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan  ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliği’nin amacı, insan sağlığı ve çevrenin kimyasalların zararlılığından yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlılıklarının değerlendirilmesine yönelik yetkinliği ve kapasiteyi arttırmak, maddelere dair Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi’nin yapılması,  Kimyasal Değerlendirme Raporlarının ve Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.

KKDİK (Turkish REACH) Yönetmeliği kapsamında olan maddeler, yönetmelikteki geçiş süreleri dahilinde kayıt ettirilmeden Türkiye sınırları içinde  imal ya da ithal edilemez veya piyasaya sunulamaz.

KKDİK Yönetmeliği ile Türkiye pazarındaki ürünler için getirilen yükümlülükler arasında sanayiciler için en önemlileri şöyle özetlenebilir:

  • Kayıt: 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri v.s) içeren bir kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor. Kayıt süreci, 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa olsun 31 Aralık 2023'te tamamlanacak.
  • Eşyalarla ilgili yükümlülükler: Eşya içindeki hammaddeler için AB REACH Tüzüğü'ndeki gibi bazı hammaddeler için bildirim, salınımı tasarlanan hammaddeler için de yine 1 ton/yıl üzerinde kayıt yükümlülüğü olacak. Ayrıca eşya tedarikçileri, belirli maddeleri eşya içinde kullanmaları durumunda bu maddelere ilişkin bilgileri tedarik zincirinde iletmekle yükümlü olacaklar.
  • Kısıtlamalar: Halihazırda yürürlükte olan 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik, bazı REACH kısıtlamalarını iç mevzuata da aktarmıştı. KKDİK Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle kısıtlamalar listesi 66 satıra çıkıyor. Bazı satırlar (girdiler), belirlenen geçiş süreleri sonunda yürürlüğe girerken özel tarih belirlenmeyenler Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmaya başlanacak. Kısıtlamalar, bazı kimyasal maddelerin pazarda kullanılması ve/veya pazara sürülmesini kısıtlıyor veya tamamıyla yasaklıyor.
  • İzin uygulaması: Belirli kriterleri taşıyan zararlı maddeler Yönetmeliğin Ek -14'üne alındığı takdirde izne tabi olacak. Ek-14'e eklenmeye aday maddeler REACH Tüzüğüne uyum gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve web sitesinde yayımlanacak. Ek-14'deki maddeler, imalatçı, ithalatçı ya da alt-kullanıcılar tarafından belirtilen süre içinde izin alınmazsa piyasaya arz edilemeyecek veya kullanılamayacak.
  • Kimyasal Güvenlik Uzmanı: REACH'ten farklı olarak KKDİK gereği, kimyasal güvenlik raporunda Ek-18'de nitelikleri belirtilen Kimyasal Güvenlik uzmanının imzası olması gerekiyor. Bu uygulamanın Avrupa'daki REACH uygulamasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle getirildiği belirtiliyor.

Yönetmelikte yer alan yükümlülük

Tarih

Ön-kayıt (ön-MBDF)

31.12.2020'ye kadar

Kayıt

31.12.2023'e kadar

Kısıtlamalar

5 farklı tarihte yürürlüğe girecek

İzin

Ek-14'e ekleme yapılınca her madde için tarih belirlenecek

 

Sorularınız için: Füsun Özkan  +90 212 496 46 72 ya da +90 212 496 46 46      

fusun.karaoglu@intertek.com  ya da intertekcg.turkiye@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
Maltepe
+90 216 445 00 00
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.