TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2019/44)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33)

 width=

Mayıs 9, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No:2019/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/33); 06.05.2024 tarihli ve 32538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Tebliğin Amacı:

(1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

 

Tebliğde Yapılan Değişiklikler:

MADDE 1

25/12/2019 tarihli ve 30989 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 5’inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • (Eski Bent): a) İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum, kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve çinkonun tüm tuzlarına,
  • (Yeni Bent): a) İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2’de yer alan Tablo 1'deki 2’nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı tablonun 3’üncü ve 4’üncü sütunlarında belirtilen kısıtlamalara tabi olan maddelerin tüm tuzlarına,”

 

MADDE 2

Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı ile yapılan değişikliklere 1/1/2026 tarihine kadar uymak zorundadır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uyum sağlamayan ancak 1/1/2026 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/1/2028 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

 


MADDE 3

Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 4

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Resmî gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

 


Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.