TÜRK GIDA KODEKSİ DONDURMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/13)

 width=

Kasım 01, 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2022/13)”, 26.10.2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin yayımlanmasıyla 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) yürürlükten kaldırılmıştır.

  • Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
  • 31/12/2023 tarihinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.
  • Bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işletmecileri hakkında; bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği (Tebliğ No: 2004/45) hükümleri uygulanır.

 

Tebliğin Amacı

  • Bu Tebliğin amacı; dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.

 

Tebliğdeki Değişikliklerden Bazıları

  • Madde3- Tanımlar bölümündeki ‘Çeşni Maddeleri’, ‘Çeşnili Dondurma’, ‘Dondurma’ ve ‘Sade Dondurma’ tanımlarında değişiklikler olmuştur ve bu bölüme e) Su, f) Şeker ve g) Yumurta tanımları eklenmiştir.
  • Madde 4- Ürün Özellikleri bölümüne aşağıdaki f, g, ğ, h bentleri eklenmiştir;

- f) Coğrafi işaret olarak tescillenmiş dondurmalar, yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklerine göre piyasaya arz edilir.

-g) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere süt yağı haricinde yağ bileşeni ilave edilemez. Ancak üretiminde çeşni maddesi kullanılan dondurmalarda bileşiminde doğal olarak bulunması gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ bulunabilir.

- ğ) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılmaz.

- h) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere dondurma karışımı tanımında belirtilen bileşenlerden gelebilecek protein hariç olmak üzere, kollajen gibi protein esaslı bileşenler ilave edilmez.

  • Madde 6- Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri bölümüne; b) bendi eklenmiştir. ‘b) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde süt ve süt ürünleri aroması veren aroma vericiler kullanılmaz.’
  • Madde 13- Taşıma ve Depolama bölümüne ‘(2) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması, depolanması ve son tüketiciye arz edilmesi sırasında sıcaklık en yüksek -18 °C’de olur. Kısa süreli sıcaklık artış toleransı en fazla 3 °C olur.’ eklenmiştir.
  • Madde 15- ‘Vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler’ eklenmiştir.
  • Madde 16- ‘Koksidiyostat ve histomonostat kalıntıları’ eklenmiştir.

Ürün Grupları

Toplam Kuru Madde (Kütlece %) (En Az)

 

Süt Yağı (Kütlece %)

Yağsız Süt Kuru Maddesi (Kütlece %) (En Az)

Yağsız Dondurma

28

Süt Yağı < 0,5

10

Az Yağlı Dondurma

28

0,5 ≤Süt Yağı < 3

10

Yarım Yağlı Dondurma

31

3 ≤Süt Yağı <8

10

Yağlı Dondurma

36

8 ≤Süt Yağı <12

10

Tam Yağlı Dondurma

40

Süt Yağı ≥ 12

10

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.