TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ

 width=

Kasım 13, 2023

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği 05.11.2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yönetmeliğin Amacı

Bu Yönetmeliğin amacı; gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini ve bulaşanlar açısından riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gıda işletmecisinin sorumluluklarını belirlemektir.

 

Yönetmeliğin Kapsamı

Bu Yönetmelik; gıdalarda bulunabilen mikotoksinleri, bitki toksinlerini, metaller ve diğer elementleri, halojenli kalıcı organik kirleticilerini, işleme bulaşanlarını ve diğer bulaşanları kapsar.

 

Yönetmelikteki Değişikliklerden Bazıları;

  • Madde 5’in adı “Maksimum limitlerin uygulanması ve piyasaya arz” olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki bentler eklenmiştir;

b) Ek-1’de yer alan maksimum limitlere uygun gıdalar, bu maksimum limitleri aşan gıdalar ile karıştırılamaz.

ç) Tahıl üretimi ve işlemenin entegre olduğu sistemlerde; gelen tüm partilerin temizlenmesi, ayıklanması ve işlenmesinin aynı işletmede olması durumunda, işlenmemiş tahıllar için maksimum limitler, üretim zincirindeki birinci aşama işlemeden önceki aşamada uygulanır.

d) Ek-1'de tarih belirlenmiş maksimum limitler; belirlenen tarihten itibaren ilgili gıdalar için geçerli olan maksimum limit olup, varsa önceki maksimum limitler geçersiz hale gelir. Gıda işletmecisi tarafından piyasaya arz tarihi ile ilgili geçerli belge sunulmaması halinde resmi kontrol tarihinde geçerli olan maksimum limit uygulanır.

  • Ek-1 1. Mikotoksinler bölümüne “Ergot sklerotları ve ergot alkaloidleri” eklenmiştir.

  • Erusik asit’e ait limitler; 2. Bitki Toksinleri bölümünde belirtilmiştir.

  • Erusik asit’e ek olarak 2. Bitki toksinleri bölümüne; Tropan alkaloidler, Hidrosiyanik asit (siyanojenik glikozitlerde bağlı hidrosiyanik asit dahil), Pirolizidin alkaloidleri, Afyon (opium) alkaloidleri, Delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) eşdeğerleri eklenmiştir.

  • Eski yönetmelikteki Bölüm 3: Ağır Metaller bölümünün adı yeni yönetmelikte; Bölüm 3: Metaller ve Diğer Elementler olarak değiştirilmiştir.

  • Bölüm 3: Metaller ve Diğer Elementler’e Arsenik eklenmiştir.

  • Dioksinler ve Poliklorlu bifeniller (PCB)’e ait limitler; 4. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler bölümünde belirtilmiştir. Bu bölüme; Perfloraalkil bileşenleri eklenmiştir.

  • 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)’e ait limitler 5. İşleme Bulaşanları bölümünde belirtilmiştir. Bu bölüme; 3-monokloropropandiol (3-MCPD) ve 3-MCPD yağ asidi esterleri toplamı ve Glisidil yağ asidi esterleri eklenmiştir.

  • Nitrat ve Melamin’e ait limitler “6. Diğer Bulaşanlar” başlığı altında olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu bölüme; Perklorat eklenmiştir.

 

Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri; dördüncü fıkra saklı kalmak kaydıyla 31/12/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu Yönetmeliğe uyum sağlayana kadar, 14’üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uymak zorundadır.

 

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri tarafından 31/12/2023 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler; dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla 31/12/2024 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(4) Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Tek tarih belirlenmiş olanlarda; belirlenen tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve varsa bir önceki maksimum limite, yoksa 14’üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uygun olan gıdalar belirlenen tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

 

b) İki tarih belirlenmiş olanlarda ilk tarih için (a) bendi hükümleri uygulanır; ikinci tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve ilk tarih için belirlenmiş maksimum limitlere uygun olan gıdalar ikinci tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

 

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.