TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 /></span></p>
<p><span style=

Ocak 25, 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 20.01.2024 tarihli ve 32435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 


Yönetmeliğin Amacı

Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici ve insan sağlığını, tüketici haklarını, gıda satışında adaletin sağlanmasını ve uygun durumlarda çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile bunların kullanım koşulları ve etiketleme kurallarını belirlemektir.

 

Yönetmeliğin Kapsamı

(1) Bu Yönetmelik; gıdalarda kullanılan veya kullanılması amaçlanan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, aroma verici ve/veya aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini içeren gıdaları, aroma vericilerin ve/veya aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin kaynak materyallerini ve tütsü aroma vericilerinin üretim koşullarını kapsar.

 

(2) Bu Yönetmelik;

a) Sadece tatlı, ekşi veya tuzlu tada sahip maddeleri,
b) İşlenmemiş gıda maddelerini,
c) Gıda bileşenleri olarak kullanılmadıkları sürece; taze, kurutulmuş veya dondurulmuş baharat ve/veya otlar, çay karışımları ve infüzyon karışımlar

gibi bileşik olmayan gıdaları ve karışımları kapsamaz.


Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler:

MADDE 1

Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir;

“m) FL 16.133 numaralı 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide adlı aroma verici madde son tüketiciye arz edilmez.”

MADDE 2

Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir;

“İlave etiket bilgisi

EK MADDE 1- (1) 8’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt

bendi uyarınca son tüketiciye sunulması amaçlanmayan aroma vericilerin etiketleme kurallarına ek olarak; FL 16.133 numaralı aroma verici madde ve FL 16.133 numaralı aroma verici maddeyi içeren aroma vericilerin ambalajları veya kapları üzerinde “FL 16.133 numaralı aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun.” ibaresi ile “Işıktan uzak tutun.” şeklinde bir ibare yer alır.”

 

MADDE 3

Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

GEÇİCİ MADDE 7

(1) İşletmeciler; EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan FL 05.229, FL 16.127, FL 16.130 ve FL 16.133 numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(2) İşletmeciler; EK I, Bölüm A, Kısım 2 Tablo 1’de yer alan FL 02.060, FL 02.091, FL 02.139, FL 02.153, FL 02.162, FL 02.188, FL 05.057, FL 05.064, FL 05.071, FL 05.081, FL 05.084, FL 05.101, FL 05.106, FL 05.108, FL 05.125, FL 05.127, FL 05.140, FL 05.141, FL 05.173, FL 05.186, FL 05.194, FL 05.196, FL 09.278, FL 09.302 ve FL 09.573 numaralı aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlarlar.

(3) FL 07.030, FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma verici maddeler 30/4/2024 tarihinden itibaren piyasaya arz edilmez ve gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(4) FL 07.030,  FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma vericilerden birini içeren ve 30/4/2024 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(5) FL 07.030,  FL 07.046, FL 07.049, FL 07.206, FL 07.258, FL 10.034, FL 10.036, FL 10.042, FL 10.043, FL 10.046, FL 10.054, FL 10.060, FL 10.170, FL 13.004, FL 13.034, FL 13.043, FL 13.044, FL 13.046, FL 13.066, FL 13.103, FL 13.137 ve FL 13.150 numaralı aroma verici maddeler ile bu aroma verici maddelerden herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına 30/4/2024 tarihinden itibaren izin verilmez.

 

MADDE 4
Yönetmeliğin;

a) Ek I, Bölüm A, Kısım 2, Tablo 1’inde yer alan FL 02.060, FL 02.091, FL 02.139, FL 02.153, FL 02.162, FL 02.188, FL 05.057, FL 05.064, FL 05.071, FL 05.081, FL 05.084, FL 05.101, FL 05.106, FL 05.108, FL 05.125, FL 05.127, FL 05.140, FL 05.141, FL 05.173, FL 05.186, FL 05.194, FL 05.196, FL 09.278, FL 09.302 ve FL 09.573 numaralı aroma verici maddelere ait satırlar değiştirilmiştir.

b) Ek I, Bölüm A, Kısım 2, Tablo 1’ine FL 05.226 numaralı satırdan sonra gelmek üzere FL 05.229 numaralı aroma verici maddeye ait satır ile FL 16.126 numaralı aroma verici maddeye ait satırdan sonra gelmek üzere FL 16.127, FL 16.130 ve FL 16.133 numaralı aroma verici maddelere ait satırlar eklenmiştir.

 

MADDE 5
Bu Yönetmeliğin;

a) 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 30/4/2024 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

 

MADDE 6
Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.


 

Yönetmeliğin tam metnine ulşamak için tıklayınız. 


Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.