ISCC SERTİFİKASYONU | DÖNGÜSEL EKONOMİ GÜVENCESİ

 width=

Mart 4, 2024

Sürekli gelişen sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ortamında, dünya çapındaki kuruluşlar sürdürülebilir uygulamaları benimsemenin önemini giderek daha fazla kabul etmektedir.

 

Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC); denetim sistemi, iklim ve çevrenin korunmasına, karbonsuzlaştırmaya ve tedarik zincirleri boyunca izlenebilirliğe katkıda bulunan uygunluğu değerlendirmek ve sağlamak için güvenilir bir çerçeve olarak ortaya çıkmıştır.


ISCC protokolü; biyokütle, türetilmiş ürünler (biyoyakıtlar, biyojenik plastikler ve özel kimyasallar gibi) ve sürdürülebilir döngüsel ürünlerin (plastik ve ambalaj gibi) sürdürülebilir üretimini sağlamayı amaçlamaktadır. ISCC'nin misyonu; döngüsel bir ekonomiye ve sürdürülebilir biyoekonomiye geçişi teşvik etmek, sera gazı emisyonlarını azaltmada şirketleri desteklemek ve tedarik zincirleri boyunca şeffaflığı ve izlenebilirliği artırmaktır.


Intertek Denetçileri; arazi kullanımı, ham madde kaynağı, sera gazı emisyonları, çalışma koşulları ve izlenebilirlik gibi çeşitli hususları titizlikle değerlendirmektedir. Intertek, denetimler gerçekleştirerek kuruluşların ISCC kriterlerine uymasını sağlar, sürdürülebilir uygulamaları teşvik eder ve çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri azaltır.


Kapsamlı Denetim Süreci


ISCC denetimleri kapsamlı ve sistematik bir yaklaşım izler. Denetim süreci tipik olarak; yerinde denetimleri, belge incelemelerini, kilit personel ile görüşmeleri ve veri doğrulamasını içerir. Denetçiler, ham madde üretimi ve işlenmesinden nakliye ve nihai ürün kullanımına kadar tüm tedarik zincirini kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu bütünsel yaklaşım şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayarak bir kuruluşun sürdürülebilirlik performansının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.


ISCC Standartları ile Uyumluluğun Sağlanması

ISCC; sadece yerel düzenlemelere uyumun ötesine geçen titiz sürdürülebilirlik standartları belirler. Denetim süreci, kuruluşların; sürdürülebilir ham madde üretimi, biyoçeşitliliğin korunması, su yönetimi, işçi hakları ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile ilgili gereklilikleri içeren bu standartları karşıladığını doğrular. ISCC denetimleri, uygunluğu sağlayarak bir kuruluşun sorumlu uygulamalara olan bağlılığını doğrular ve tüketicinin güvenini ve itimadını artırır.

ISCC EU

Bu sertifikasyon sistemi tüm tarım ve orman ham maddelerini, atık ve kalıntıları, biyogaz ve algleri kapsamaktadır. ISCC EU, Avrupa Komisyonu (EC) tarafından; AB biyoyakıtları ve biyosıvıları için Yenilenebilir Enerji Direktifi (RED) ve Yakıt Kalitesi Direktifi'nin (FQD) yasal gerekliliklerine uygunluğunu göstermek üzere tanınmaktadır.

ISCC PLUS

ISCC PLUS sertifikasyonu; AB sertifikasyonuna dahil olan tüm ham maddeleri ve biyolojik olmayan yenilenebilir ham maddeleri kapsar. Ana uygulama alanı döngüsel ve biyobazlı ürün pazarları, yenilenebilir enerji, gıda, yem ve AB dışındaki biyoyakıtlardır.

ISCC CORSIA & CORSIA PLUS

ISCC CORSIA veya CORSIA PLUS sertifikasyon programı; tüm tarımsal ve orman ham maddelerinin yanı sıra atık malzemeleri, kalıntıları ve yan ürünleri kapsar. Bu standart; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından tanınan sürdürülebilir havacılık yakıtları (SAF) alanında geçerlidir.


ISCC Sertifikasyonunun Faydaları

ISCC sertifikasına sahip olmak kuruluşlara çok sayıda fayda sağlar. İlk olarak; sorumlu ve sürdürülebilir kuruluşlar olarak itibarlarını artırır ve onları pazarda farklılaştırır. Müşteriler satın alma kararlarını verirken, sürdürülebilirliği gün geçtikçe daha fazla önceliklendirdiği için; sertifikalı kuruluşlar rekabet avantajı elde eder. Ayrıca ISCC sertifikasyonu; hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilir kaynak kullanımının bir gereklilik olduğu yeni pazarların kapılarını açar. ISCC ayrıca çevresel yönetim ve sosyal sorumluluk taahhüdünü göstererek paydaş ilişkilerini güçlendirebilir.

ISCC denetimi; biyokütle ve biyoenerji sektörlerinde sürdürülebilirliğin ve sorumlulu-ğun teşvik edilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Intertek ISCC denetimleri, kuru-luşların kapsamlı sürdürülebilirlik standartları-na uygunluğunu değerlendirerek şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme sağlar. ISCC sertifikasına sahip olmak, bir kuruluşun sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığını göstermekle kalmaz, aynı zamanda çevre bilincinin giderek arttığı bir pazarda rekabet avantajı sağlar. ISCC denetimi sayesinde kuruluşlar daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunabilir, çevresel ayak izlerini azaltabilir ve dünya çapında toplulukları ve ekosistemleri olumlu yönde etkileyebilirler.

 

Detaylı bilgi için;

ba.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.