İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EK MADDELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 width=

Mart 11, 2024

23 Şubat 2024 tarihinde 34 farklı yönetim sistemi stadardında iklim değişikliği konusunun ele alınmasına yönelik bir değişiklik yayınlandı.


Belgeli kuruluşların en yoğunlukla tercih ettikleri ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 22000 Gıda Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları gibi birçok farklı standartta bu değişiklik yer alıyor.

Bu değişikliğin amacı; ISO'nun (International Standardization Organization) İklim Eylemi taahhütlerini yansıtmak için mevcut ve yeni ISO Yönetim Sistemleri Standartları’nda İklim Eylemi Değişiklikleri’nin yayınlanmasını vurgulamaktır. Değişikliklerin tutarlı bir şekilde tanıtılabilmesi ve uygulanabilmesi için tüm tarafların niyeti anlaması önemlidir.

İklim Değişikliği ile ilgili ISO Londra Deklarasyonunu desteklemek amacıyla ISO; iklim değişikliğinin yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyeti üzerindeki etkisini göz önünde bulundurma ihtiyacını ele almak için bir dizi mevcut yönetim sistemleri standardına; iki yeni metin ifadesinin eklenmesine ve geliştirilmekte/revize edilmekte olan tüm yeni standartlara dahil edilmesine neden olacak bir karar almıştır.

Değişiklikler; ilk olarak yayınlanan bu standartlarda değişiklik olarak sunulacaktır. Değişiklikler (iki yeni ifade) Uyumlaştırılmış Yapının yeni metnine (ISO/IEC Direktifleri Bölüm 1 Konsolide ISO Eki Ek SL Ek 2) sağdaki şekilde dahil edilecektir. Standartlarda yapılacak değişiklikler; 23 Şubat 2024 tarihinde yayınlanacaktır.

Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması ile ilgili; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması maddelerinde not alanında aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bir ekleme yapılmıştır:

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

Kuruluş; amacıyla ilgili olan ve XXX yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen dış ve iç meseleleri belirlemelidir.

Not: Kuruluş iklim değişikliğinin ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Kuruluş aşağıdakileri belirlemelidir:

 • XXX yönetim sistemi ile ilgili olan ilgili taraflar.
 • Bu ilgili tarafların ilgili gereklilikleri.
 • XXX yönetim sistemi vasıtasıyla bu şartlardan hangilerinin ele alınacağı.

Not: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereksinimleri olabilir.


İklim Değişikliği konularının kuruluş tarafından diğer tüm konulara ek olarak, yönetim sisteminin etkinliği bağlamında dikkate alınmasını sağlamaktır.

Her bir yönetim sistemi standardındaki bu ek ifadeler; bu önemli konunun göz ardı edilmemesini ve yönetim sisteminin tasarımında ve uygulanmasında tüm kuruluşlar tarafından dikkate alınmasını sağlamaktadır.

Madde 4.1 ve 4.2 için gerekliliklerin genel amacı değişmeden kalmaktadır; bu maddeler zaten kuruluşun yönetim sisteminin etkinliğini etkileyebilecek tüm iç ve dış konuları dikkate alması ihtiyacını içermektedir. Bu yeni eklemeler iklim değişikliğinin yönetim sistemi içinde dikkate alınmasını ve toplumumuz için kuruluşların şimdi dikkate almasını gerektirecek kadar önemli bir dış faktör olduğunu garanti etmektedir.

İklim değişikliğinin her bir yönetim sistemi bileşeni üzerinde farklı bir etkisi olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin; bir Kalite Yönetim Sistemi üzerindeki etkisi, bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi üzerindeki etkisinden çok farklı olabilir. 

Değişikliklerin amacı (örneğin); bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi denetimini veya bir karayolu trafik güvenliği yönetim sistemi denetimini orantısız bir şekilde iklim değişikliğini dikkate alan bir denetime dönüştürmek değildir; ancak bu elbette iklim değişikliğinin önemini küçümsemek değildir.

IAF ve ISO; iklim değişikliğinin hayati bir konu olduğunu vurgulamak istemektedir. IAF ve ISO; iklim değişikliğinin hayati bir konu olduğunu ve iklimle ilgili hususların eklenmesinin son derece önemli olmakla birlikte; standartların her zaman yönetim sistemlerini etkileyen tüm konuların kuruluş tarafından dikkate alınması ihtiyacını içerdiğini vurgulamak istemektedir. Bu nedenle, yönetim sistemi standartlarını uygulayan birçok kuruluş iklim değişikliğini zaten dikkate alacaktır.

Daha fazla faydalı bilgi için aşağıdaki linkleri de inceleyebilirsiniz:


Yönetim sistemi standartlarına ve akredite belgelendirme kuruluşlarına akredite sertifikalara sahip kuruluşlar için IAF daha fazla rehberlik sağlayacaktır.

Değişen Yönetim Sistemi Standartları

  1. ISO 14298:2021 Graphic technology — Management of security printing processes
  2. ISO 16000-40:2019 Indoor air — Part 40: Indoor air quality management system
  3. ISO 22163:2023 Railway applications — Railway quality management system —
  4. ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector
  5. ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements
  6. ISO 28000:2022 Security and resilience — Security management systems — Requirements
  7. ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations
  8. ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records — Requirements
  9. ISO 34101-1:2019 Sustainable and traceable cocoa — Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems
  10. ISO 35001:2019 Biorisk management for laboratories and other related organisations
  11. ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use
  12. ISO 46001:2019 Water efficiency management systems — Requirements with guidance for use
  13. ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements
  14. ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements
  15. ISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements
  16. ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use
  17. ISO/IEC 20000- 1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
  18. ISO 19443:2018 Quality management systems — Specific requirements for the application of ISO 9001:2015
  19. ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) International Organization for Standardization ISO internal ID 4
  20. ISO/IEC 19770- 1:2017 Information technology — IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements
  21. ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use
  22. ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use
  23. ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements with guidance for use
  24. ISO 44001:2017 Collaborative business relationship management systems — Requirements and framework
  25. ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use
  26. ISO 15378:2017 Primary packaging materials for medicinal products — Particular requirements for the application of ISO 9001:2015
  27. ISO 9001:2015, with reference to good manufacturing practice (GMP)
  28. ISO 18788:2015 Management system for private security operations — Requirements with guidance for use
  29. ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements
  30. ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
  31. ISO 37101:2016 Sustainable development in communities — Management system for sustainable development — Requirements with guidance for use
  32. ISO 39001:2012 Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use
  33. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
  34. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirement

 

Detaylı bilgi için;

ba.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.