GIDA VE TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

 width=

Mayıs 12, 2023

Sağlık Bakanlığı - Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik”, 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Mevcut Ürünlerin Durumu

GEÇİCİ MADDE 1:

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş ve piyasaya arz edilmiş olan ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği doğrultusunda sağlık beyanı kullanılan ancak bu Yönetmelik ve ilgili kılavuz hükümlerinde belirtilen koşulları sağlamayan ürünlerin etiketinde 31/12/2024 tarihine kadar ilgili sağlık beyanı kullanılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş ancak piyasaya arz edilmemiş ve mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği doğrultusunda sağlık beyanı kullanılan ancak bu Yönetmelik ve ilgili kılavuz hükümlerinde belirtilen koşulları sağlamayan ürünler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde etiketlerinde mülga Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine uygun olarak sağlık beyanı ile piyasaya arz edilebilir ve 31/12/2024 tarihine kadar ilgili sağlık beyanı kullanılabilir.

* Yönetmelik 4 Bölüm, 17 Madde ve 1 Geçici Madde’den oluşmaktadır. Birinci Bölüm: Başlangıç Hükümleri İkinci Bölüm: Sağlık Beyanı ve Ürünlere İlişkin Hükümler Üçüncü Bölüm: Sağlık Beyanlarının Kullanımı Dördüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin Amacı

Bu Yönetmeliğin amacı; tüketiciyi en üst düzeyde korumak üzere son tüketiciye arz edilen gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı

Bu Yönetmelik, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin kuralları kapsar.

MADDE 4 - Tanımlar ve kısaltmalar:

Yönetmelik’teki tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir;

a) Besin ögesi
b) Beşeri tıbbi ürün
c) Beyan
ç) Diğer öge
d) Etiket
e) Gıda
f) Gıda işletmecisi
g) Hastalık riskinin azaltılmasına ilişkin beyan
ğ) Kurum
h) Ortalama tüketici
ı) Reklam
i) Sağlık beyanı
j) Sağlık beyanı kullanımı
k) Takviye edici gıda
l) Tanıtım
m) Ürün

*İkinci Bölüm: Sağlık Beyanı ve Ürünlere İlişkin Hükümler Bölümü aşağıdaki maddeleri içermektedir;

-Sağlık beyanına ilişkin genel hükümler,
-Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar dışındaki sağlık beyanları,
- Ürünlere ilişkin hükümler,
- İstisnalar

MADDE 5- Sağlık Beyanına İlişkin Genel Hükümler:

Sağlık beyanına ilişkin genel hükümlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

(1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya r eklamında sağlık beyanı kullanılabilir.

(2) Sağlık beyanı kullanımı;

a) Belirsiz, yanlış veya yanıltıcı olamaz.
b) Diğer ürünlerin yeterliliği veya güvenilirliği konusunda şüpheye neden olacak şekilde olamaz.
c) Belirli bir ürünün aşırı tüketimini destekleyecek veya özendirecek şekilde olamaz.
ç) Tüketicide kaygıya neden olabilecek biçimde; yazılı, resimli, grafik veya sembolik gösterimler vasıtasıyla vücut f onksiyonlarındaki değişikliklere atıfta bulunacak şekilde olamaz.

(3) Ürünlerde kullanılan sağlık beyanı ifadelerinin yerine anlamını değiştirmeyecek ve güçlendirmeyecek şekilde eşdeğer ifadelerin kullanılması i lgili kılavuz hükümlerine göre belirlenir.

(7) Sağlık beyanı, ortalama tüketicinin beyanda belirtilen yararlı etkiyi kolayca anlayabileceği şekilde olmalıdır.

(9) Beyan koşulu porsiyona göre verilen sağlık beyanları ile ilgili değerlendirmelerde, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek-12’sinde yer alan gıdaların porsiyon büyüklükleri ve/veya günlük alım dozu esas alınır. Ürünün tüketim biriminin porsiyon büyüklüğünden daha az olması durumunda, bir porsiyon için belirlenen beyan koşulu ürünün tüketim biriminde sağlanır.

MADDE 9 – İstisnalar:

(1) Bu Yönetmelik;

a) 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,
b) 1/12/2004 tarihli ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik,
c) Üretiminde doğal mineralli su kullanılan alkolsüz içecekler ile ilgili gıda kodeksi,
ç) Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili gıda kodeksi,
d) Takviye edici gıdalar ile ilgili gıda kodeksi, hükümleri saklı kalacak şekilde uygulanır.

MADDE 13 – Kılavuz:
(1) Kurum gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmeliğin uygulamasına yönelik kılavuzlar veya tebliğler yayımlar.

 

Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.