DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NÜN AVRUPA’DA GIDA İLE TEMAS ETMESİ AMAÇLANAN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ İÇİN DEĞİŞİKLİK TASLAĞI DUYURUSU

 width=

Şubat 28, 2023

23 Ocak 2023'te Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği'nin (AB) gıda ile temas etmesi amaçlanan plastik madde ve malzemelere ilişkin yönetmelik EU 10/2011'in Ek I'ini revize etmek ile ilgili olarak kendi web sitesinde bir yönetmelik taslağı yayınladı.

İlgili değişiklik; madde yetkilendirmelerindeki değişiklikleri, yeni maddelerin eklenmesini, iş operatörleri tarafından yapılan başvuruları takiben maddelerin yetkilendirmesini ele almayı ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan yetkilere dayalı olarak mevcut madde izinlerini ele almayı tanımlar.

EU 10/2011'in yeni taslak versiyonunun, sektör tarafından dikkate alınması gereken birkaç önemli noktası vardır:

Birleşik Listesinden (Union List) iki madde çıkarılacaktır:

 • "İşlenmemiş ağaç unu ve lifleri" (FCM No 96, "ahşap") maddesinin yetkisi, plastiklerle kullanıldığında yetersiz güvenlik verileri nedeniyle iptal edilecektir.
 • "Salisilik asit" (FCM No 121) maddesi, kullanım koşullarına ilişkin belirsizlik nedeniyle yürürlükten kaldırılacaktır.

Mevcut maddelere göre yeni revizyonlar yapılacaktır:

 • 2005 yılında kabul edilen kurumun görüşlerine göre, genel olarak 'fitalatlar' olarak bilinen bir gruptan beş madde, yani FCM No 157 ('DBP'), FCM No 159 ('BBP'), FCM No 283 ('DEHP'), FCM No 728 ('DINP') ve FCM No 729 ('DIDP'), özel kullanım kısıtlamalarına ve migrasyon limitlerine tabi olarak; gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerde plastikleştiriciler ve teknik destek maddeleri olarak kullanım için katkı maddeleri olarak onaylanmıştır.

FCM Numarası

Yürürlükte Olan Yönetmelik EU 10/2011 Ek I

EU 10/2011 Yönetmeliğinin Ek I'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Açıklama

DBP (157)

SML = 0,3 mg/kg

SML (T) grup kısıtlama numarası: 32

SML = 0.12 mg/kg

SML (T) grup kısıtlama numarası: 32 ve 36

SML'de 0,3 mg/kg'dan 0,12 mg/kg'a azalma ve grup kısıtlama sayısında değişiklik

BBP (159)

SML = 30.0 mg/kg

SML (T) grup kısıtlama numarası: 32

SML = 6.0 mg/kg

SML (T) grup kısıtlama numarası: 32 ve 36

SML'de 30,0 mg/kg'dan 6,0 mg/kg'a azalma ve grup kısıtlama sayısında değişiklik

DEHP (283)

SML = 1,5 mg/kg

SML(T) grup kısıtlama numarası: 3

SML = 0,6 mg/kg

SML (T) grup kısıtlama numarası: 32 ve 36

SML'de 1,5 mg/kg'dan 0,6 mg/kg'a azalma ve grup kısıtlama sayısında değişiklik

DEHP (283)

Bilgi yok

DINP'nin DBP, BBP ve DEHP ve DIBP ile birlikte kullanımının yasaklanması

Diğer maddeler ile kullanım kısıtlaması

 • DBP, BBP ve DEHP dışında Kurum, potansiyellerini dikkate alarak yeni bir t-TDI grubu oluşturmuştur. Kurum, DBP, BBP, DEHP ve DINP için t-TDI grubunu DEHP eşdeğer kuvvet olarak ifade edilen kilogram vücut ağırlığı başına 50 mikrogram (µg/kg va) olarak belirledi.
 • Dietil[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metil]fosfonatın (FCM No 1007) PET'te %0,2 w/w'de PEF üretimi için kullanım düzeyine ilişkin mevcut izin uzatılacaktır.
 • EU 2019/1338 Sayılı Komisyon Yönetmeliği, Poli ((R) -3- hidroksibütirat-ko- (R) -3-hidroksiheksanoat) maddesine izin vermiştir (‘PHBH’, FCM No 1059). Bu maddenin erime noktası ve “sıcak doldurma" yı yansıtan kullanım koşulları nedeniyle, öngörülen sıcaklık koşullarını aşmayan bir kullanım koşulu açıklığa kavuşturulmalıdır.
 • 'Fosfor asidi, trifenil ester, alfa-hidro-omegahidroksipoli[oksi(metil-1,2 etandiil)] içeren polimer, C10–16 alkil esterler' (FCM No 1076) maddesinin %0,025 (w/w)'e kadar katkı maddesi olarak akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimerlerinde kullanılmasına Kurum’un görüşüne göre 0,05 mg/kg migrasyon limitinin sağlanması koşuluyla izin verilir. Migrasyon koşulları ise şu şekilde belirtilmiştir: Sulu, asidik, alkollü ve su içinde yağ emülsifiye gıdalar ile temas, tekrarlı kullanım koşulları, oda sıcaklığı ve bunun altındaki sıcaklıklar ve uzun süreli depolama koşulları.

Birleşik Listeye (Union List) Eklenen Yeni Gıda ile Temas Eden Malzemeler (FCM'ler) (FCM 1078-1083)

 • Tris(2-etilheksil) benzen-1,2,4-trikarboksilat ester (FCM No 1078, CAS numarası 3319-31-1) maddesinin, -bebek gıdası ile temas durumu için- poli(vinil klorür) ('PVC') içinde katkı maddesi (plastikleştirici) olarak kullanımının Regülasyon (EC) No 1935/2004 Madde 3’ün gerekliliklerini karşıladığı gösterilememiştir. Bu nedenle, bu maddenin ruhsatlandırılması, 1 mg/kg gıda migrasyonu sınır değere ve bebeklere yönelik gıdalarla temasını önleyen bir kısıtlamaya tabi olmalıdır.
 • Buna göre FCM No 793 ve 822 maddelerinde değişiklik yapılması ve (trietanolamin-perklorat, sodyum tuzu) dimer (FCM No 1080) maddesinin, Birliğin izin verilen maddeler listesine katkı maddesi olarak dahil edilmesine karar verilmiştir. Ancak yalnızca Ek III tablo 2'de 01.01.A referans numaralı gıda kategorisinde yer alan su ve asitli sulu gıdaları temsil eden gıdalarla temas halinde kullanılmasına izin verilmiştir.
 • Yalnızca kuru gıdalar ile oda sıcaklığında temas etmesi amaçlanan plastik FCM üretimi için %2'ye (w/w) kadar N,N-bis(2-hidroksietil)stearilamin (FCM 1081) kullanımına izin verilmesi uygundur, ve FCM No 19 ve 20'ye sahip maddeler için belirlenen grup kısıtlamasına dahil edilmelidir.
 • Fosforik asit, 2-hidroksietil metakrilat (FCM No 1082) ile karışık esterlerin %0,35 (w/w)'e kadar polimetilmetakrilat üretiminde kullanımına izin verilmesi ve Kurum görüşüne göre bir migrasyon limiti belirlenmesi uygundur.
 • Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarboksilik dianhidritin ('BTDA') (FCM No 1083) maddesinin, %43 (w/w) ‘e kadar polimer içeren polimidlerin üretiminde kullanımına izin verilmesi uygundur. Bu 250°C'ye kadar olan sıcaklıklarda, EU 10/2011 sayılı Yönetmeliğin Ek III tablo 2'sinde yalnızca simülant B ve/veya D2 olarak temsil edilen gıdalarla temas durumunda ve bu kullanımın 0,05 mg/kg gıda maddesi migrasyon limitine tabi olması durumu için geçerlidir.

Operatörlerin bu Yönetmelikte belirtilen bazı mevcut izinlerdeki değişikliklere uyum sağlamasına olanak sağlamak için, Teklife göre, EU 10/2011 Sayılı Yönetmeliğe uygun plastik madde ve malzemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 aylık bir geçiş dönemi için piyasaya arz edilebilir ve stokları tükenene kadar piyasada kalabilir.

 

Önerilen kabul tarihi: 31 Mart 2023

Önerilen yayın tarihi: 3 Nisan 2023

Önerilen yürürlüğe girme tarihi: Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 20 gün sonra

 

Referans kaynaklar:

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3

 

Detaylı bilgi için;

+90 212 496 48 52 ya da foodlab.turkey@intertek.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Bize bir istek gönderin
+90 212 496 46 46
Yenibosna:
+90 212 496 46 46
 
 
Bizimle iletişime geçerek firmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Web sitesinde gezinmeye devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.